Vui lòng điền thông tin của bạn theo mẫu bên dưới để nhận quà từ chương trình

(Bao gồm 4 chữ số mặt sau, góc phải bên dưới thẻ quà tặng)

Vui lòng truy cập vào fanpage theo đường link bên dưới, chụp hình thẻ trúng thưởng và gửi về Fanpage.
KaraMucho Facebook:
@Karamucho-Koikeya snack

Xin chúc mừng!
Thông tin của bạn đã được gửi thành công.